Projektový den – Den zdraví

Že je zdraví důležité, ví i děti ve školce. Jak se ale zachovat při ohrožení života či v jiných nebezpečných situacích? Rady a poučení vnesli do hlaviček našich prvostupňových žáčků zdravotníci, kteří nám přijeli ukázat vybavení, jež se používá při kontaktu s viry. Dále dětem ukázali izotermickou fólii, která zamezuje tepelné ztrátě a používá se např. při úrazech, popáleninách nebo šokových stavech. Děti se co nejpečlivěji zkoušely vzájemně zabalit. Zdravotníkům ukázaly, že jsou šikovné a vyjmenovaly čísla na složky záchranného systému. Ve skupinkách si vyzkoušely tzv. parkour – jejich úkolem bylo dostat se z bodu A do bodu B tak, jako by byly kdesi v přírodě, kde se předpokládá nerovný terén plný překážek, které musí zdolat. Na figurínách simulovaly masáž srdce a zachraňovaly lidské životy. Z tohoto dne jsme si všichni odnesli spoustu nových informací a díky tomu snad i schopnosti postarat se o druhé v případě ohrožení.

Pavlína Arifovičová