Barevný týden ve škole

Žákovská rada přišla s nápadem na Barevný týden, který jsme loni neuskutečnili. Tak jsme se do příprav pustili už v květnu a třídy se na barvičky připravily – pondělí bylo modré, úterý červené, pak přišla oblíbená černo/bílá středa, žlutá nebo zelená ve čtvrtek a pátek hýřily děti všemi barvami. Strhli jsme také učitele a tak nakonec všichni třídní i někteří netřídní probrali šatník a šli do toho s námi.

Nejvíc se do soutěže zabrali ti nejmenší – prvňáčci a druháčci v budově družiny, tak není divu, že  vyhrály třídy 1.A paní učitelky Arifovičové a 2.A paní učitelky Ćmielové. Skoro každé ráno nastoupili v barvách dne a to dokonce i když měli ve čtvrtek projektový Den zdraví. Těsně za nimi byla třída 4.B paní učitelky Wojnarové a pak 1.B paní učitelky Pawliczkové. Na druhém stupni pak vyhrála 8.B paní učitelky Orosiové a těsně za ní 7.A s paní Kidoňovou a 6.B s paní Kusnierzovou, 6.A uteklo umístění jen o vlásek, další pak byli 7.B a 8.A. Hlavní cenu – zmrzlinu s ředitelem – dostali právě ti nejmenší žáčci, dalšími cenami byly hry, balónky, křídy, razítka, sportovní pomůcky a dobroty. Deváťákům jsme počítali dny jen do středy, protože měli Malé maturity a nesešli se všichni najednou. Nevýhodou nebyly ani malé třídy ani třídy bez asistentek, všechno jsme vzali v úvahu a počítali poměr barevně oblečených k počtu lidí ve třídě – jen škoda, že členové žákovské rady občas zapomněli počítat, naopak moc děkuji kolegyním z půdy, družiny a spojce Evě Tomanové za dodávání podkladů k soutěži. 

Netřídní učitelé a ředitel mohli své body přidělit kterékoli třídě, pokud byli sami v barvě. Největší podporu získala třída 5.A – celkem 45 bodů, a pak po 40 bodech 3.B, 2.A, 6.B, 8.A a 9.A. Kompletní tabulku najdete u soutěží a ve vitrínkách. Pro některé to byla příležitost k nákupu nového oblečení, pro jiné velká výzva, ale doufám, že nejvíc to bylo pobavení na konci roku.

K. Bujoková a ŽR