Projektový den: Den stromu

Dne 20. 10. si připomíná Česká republika Den stromů. Třída 3.B se připojila k oslavám projektovým dnem. Hlavním cílem projektu bylo probouzet v žácích kladný a ohleduplný vztah ke stromům.

Děti si nashromáždily velké množství přírodního materiálu, který využily při zpracování projektu. Díky slunečnému počasí jsme mohli své práce vytvářet v parku mezi stromy, kde děti i v průběhu práce sbíraly potřebné přírodniny. Na památku jim zůstane portrétní fotografie každého z nich.

Téma “stromy” se prolínalo všemi předměty. Výsledkem jsou pracovní listy, výtvarné i prostorové práce, které nám až do zimy budou zdobit třídu.

Mgr. Monika Brodová