Preventivní programy pod taktovkou Policie ČR

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován29. 10. 2023
  • Rubriky příspěvkuNovinky

Během měsíce října proběhly ve všech třídách 2.stupně preventivní programy, které nabízí školám Policie ČR. Besedy vedl por. Bc. Miroslav Kolátek, který svým kvalitně připraveným programem žáky mnohému novému naučil.

  • Tvoje cesta #onlinem – projekt seznamuje se zásadami bezpečné sebeprezentace na sociálních sítích a poukazuje na praktiky „predátorů“. Posluchači se dozví, jakými způsoby predátoři manipulují se svou obětí a jaké informace jsou schopni zjistit z pouhých fotografií, které uživatelé sociálních sítí sami zveřejňují. Program se uskutečnil v  6. a 7. ročníku.
  • BEREŠ? ZEMŘEŠ!! – preventivní projekt informuje cílovou skupinu o trestněprávní odpovědnosti i možných zdravotních a sociálních následcích nelegálních drog. Žákům přináší základní informace o vhodném postupu při podezření z protiprávního jednání souvisejícího s těmito látkami. Programu se zúčastnili žáci 8.tříd.
  • Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých – úkolem projektu je seznámit děti ve věkové hranici okolo 15 let s jejich trestní odpovědností a naučit je rozeznávat, jaké chování je v mezích zákona a jaké je naopak za jeho hranicemi. Vysvětlení pojmů přestupek a trestný čin a seznámení s postihy za protiprávní činy v jejich věku. Program proběhl ve třídách 9.ročníku.

Mgr.Jana Kropová