Albertovy vlněné dílny

Ve čtvrtek 19.10.2023 žáci výběrového semináře Výtvarná řemesla navštívili Muzeum Těšínska, kde byl pro ně připraven speciální výukový program s názvem „Předu, předu nitku! Až upředu, budu tkát, Albertovi na kabát!“

Průvodkyní světem ovčího rouna a tkaní byla paní Michaela Křivonožková, která žákům barvitě povyprávěla, jak to bylo kdysi- co ovčí vlna dřív pro lidi znamenala, jak ji zpracovávali a jak si na rozdíl od dnešní doby svých oděvů vážili.

Žáci si pak mohli sami zkusit, jak se vlna češe, jak se z ní upřede nitka na kolovrátku.

Vyzkoušeli si i tkaní na několika druzích tkalcovských stavů a utkali vlněnou tkaninu.

Mgr.Jana Kropová