Přednášky finanční gramotnosti

Porozumět financím a umět s nimi správně zacházet může být velkým pomocníkem v mnoha životních situacích. Ač je finanční gramotnost na naší škole součástí výuky v 6. a 7. ročníku, je potřeba toto téma neustále připomínat a hledat další oblasti, které by pro žáky mohly být přínosnými nejen do budoucna, ale také v současnou chvíli. Díky nabídky Finančního a digitálního vzdělávání ČSOB pro školy měli žáci 2. stupně ve dnech 7. a 8. prosince možnost nahlédnout do témat jako jsou peníze, pojištění, digitální bezpečnost a moderní platební prostředky a metody. V rámci pojištění se žáci zaměřili především na životní pojištění a jeho důležitost. Během moderních platebních metod pak byly představeny různé možnosti placení, ale také jejich úskalí. Dle slov žáků byly přednášky velmi přínosné a poutavé. Jistě se nejednalo o poslední akci a i nadále budeme žáky podporovat v rozvoji jejich finanční a digitální gramotnosti. 

Bc. Lenka Kvičalová