Pasování prvňáčků na čtenáře

Slibuji, že silou lví budu ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno!
Tento slib slavnostně podepsali 3. dubna prvňáčci naší školy v knihovně na Havlíčkově ulici. Ale všechno to začalo lvem. Z knihy Lev v knihovně jim totiž pracovníci knihovny přečetli a velmi názorně předvedli, jak to vypadá, když v knihovně někdo křičí jako lev. Děti zjistily, že i lev se může naučit v knihovně hezky chovat, dokonce že i lev může být v knihovně užitečný.

Pak na děti čekalo několik úkolů, ve kterých se naučily, jak se správně chovat ke knížkám. Také musely prokázat, že opravdu umí
číst a skládaly slova z písmenek. Naštěstí všichni naši prvňáčci úkoly zvládli a mohli být pasováni na čtenáře. Dostali vlastní průkazky do knihovny a poprvé si samostatně půjčili knížku podle svého zájmu.

Tak prvňáčci, ať Vám čtení knih přinese spoustu krásných zážitků!

Mgr. Darja Pawliczková