Mezinárodní řemeslné hry

Po dvouleté covidové pauze jsme opět zavítali na Střední odbornou školu Třineckých železáren na
Mezinárodní řemeslné hry. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev z České republiky a Polska. Žáci soutěžili v
disciplínách: elektrotechnik, hutník, zámečník, instalatér, logistik a žákovská barmanská soutěž. Celkově se
naši žáci umístili v polovině startovního pole. V jednotlivých disciplínách se nejlépe vedlo Jakubovi
Wantulokovi z 8.A, který obsadil třetí místo v kategorii logistik.