Malá maturita 9. tříd

„Malá maturita“ je jedním z důležitých milníků ve vzdělávacím procesu naší školy a nabízí našim studentům skvělou příležitost ukázat své znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech.

„Malá maturita” je forma zkoušky, kterou absolvují žáci na závěr základního vzdělání. Jedná se o důležitý moment, kdy se studenti mohou ukázat ve světle svých zájmů a schopností. Jedním z nejzajímavějších aspektů tohoto procesu je prezentace vybraných témat, která žákům přinášejí radost a jsou jim blízká.

Naše škola věří v důležitost individuality a podporuje žáky v jejich osobním rozvoji. Proto je „Malá maturita“ pro nás nejen příležitostí k hodnocení, ale také k oslavě a povzbuzení zájmů našich studentů. V rámci prezentace vybraných témat mohou žáci demonstrovat své dovednosti, odbornost a vášeň v různých oborech, jako je literatura, věda, umění, sport, technologie a další.

Během přípravy na „Malou maturitu“ jsou žáci povzbuzováni, aby si vybrali témata, která je opravdu zajímají. To je klíčové pro jejich motivaci a angažovanost. Žáci mají možnost rozvíjet své prezentační dovednosti a získat zpětnou vazbu od učitelů.

Prezentace vybraných témat umožňuje našim žákům sdílet své znalosti a vášeň s ostatními. Tímto způsobem se vytváří otevřená a podporující vzdělávací atmosféra, která dává prostor rozvoji jedinečnosti každého žáka. Je skvělé vidět, jak naši žáci excelují při prezentaci svých témat a jak si získávají důvěru a sebedůvěru prostřednictvím sdílení svého zájmu s ostatními.

Jana Kropová

Radek Solowski