Exkurze za vědou

Vítáme vás na stránkách naší školy, kde se chceme podělit o vzrušující zážitky z nedávné exkurze do planetária a třineckých železáren. Taty nezapomenutelné výletové akce představovaly pro naše studenty jedinečnou příležitost rozšířit své vědomosti o vesmíru a průmyslové výrobě.

V listopadu jsme navštívili třinecké železárny, kde jsme získali jedinečný pohled na průmyslovou výrobu. Naše skupina byla doprovázena zkušeným průvodcem, který nám ukázal různé fáze výrobního procesu oceli. Všichni jsme byli ohromeni velikostí zařízení a pracovním nasazením zaměstnanců. Měli jsme možnost vidět vysoké pece a další zařízení v akci. Byli jsme svědky transformace surových materiálů na konečný výrobek, a to vše pod přísnými bezpečnostními opatřeními.

Ke konci školního roku jsme se vydali do planetária, kde jsme se ocitli v fascinujícím světě hvězd, planet a galaxií. S pomocí moderní projekční technologie jsme měli možnost prozkoumat vesmírné dálky a plout přes hvězdnou oblohu. Průvodce nám podrobně vysvětlil fenomény jako jsou zákony gravitace, vznik hvězd a pohyb planety Země. Naši studenti byli nadšeni, jak interaktivním a zábavným způsobem jsme se mohli dozvědět více o astronomii.

Exkurze do planetária a třineckých železáren byla nejen poučná, ale také inspirující. Naši studenti získali hlubší vhled do tajů vesmíru a do důležitého odvětví průmyslové výroby. Tato zkušenost je zcela jistě přispěla k jejich osobnímu a akademickému rozvoji.

Děkujeme planetáriu a třineckým železárnám za srdečné přivítání a vynikající organizaci této exkurze. Jsme vděční za tuto nezapomenutelnou zkušenost a těšíme se na další příležitosti, které naše škola přinese.

Radek Solowski