Global money week

Jako každý rok, tak i letos se konala mezinárodní akce Global money week. Každoročně se tohoto světového týdne peněz zúčastňují nejen školy, ale také různé organizace, které se snaží o rozšíření povědomí o finanční gramotnosti. 

Na konci března se do této mezinárodní akce zapojila poprvé i naše škola. Po celý týden jsme se v různých předmětech zabývali tématem financí, hospodaření s penězi, investicemi a dalšími tématy, které souvisí s tématem tohoto týdne. Pro letošní rok byly tématem kompetence pro finanční zdraví. 

V hodinách finanční gramotnosti jsme se zabývali podvody a jak se jim vyhnout, v angličtině jsme se podívali na měny, které se používají v anglických zemích a zkusili jsme si naplánovat cestu do Londýna i s rozpočtem, který bude na tuto cestu potřeba. V českém jazyce jsme se pokusili vytvořit básničku a ve výtvarné výchově jsme kreslili komiks zobrazující, jak se starat o peníze. Zapojil se také první stupeň, který se zaměřil především na pravdivou a klamavou reklamu a rodinné hospodaření. V neposlední řadě se také zapojili do interaktivního programu Abeceda peněz.

Celý týden byl pro nás velmi inspirativní a finance se budou zajisté objevovat v hodinách i nadále. Příští rok se do této akce určitě zapojíme znovu a opět rozšíříme naše obzory v oblasti financí. 

Lenka Kvičalová