Evropský den jazyků

Jako každý rok, tak i letos, se naši žáci zapojili do akce Evropský den jazyků. Jedná se o den, přesněji tedy vždy 26.září, který se zaměřuje na podporu jazykového vzdělávání v Evropě. Hlavním cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. V loňském roce jsme si jako hlavní téma zvolili královské rodiny a především současné evropské krále a královny. V tomto školním roce se náš den jazyků zaměřil na evropskou kinematografii. Žáci se v rámci výuky cizích jazyků, tedy anglického, německého a polského jazyka, věnovali tomuto tématu z různých úhlů. Tvořili plakáty, hráli hry, objasnili si fráze a filmové hlášky, ztvárnili kultovní scény z daných filmů a pohádek. Putovali s Bolkem a Lolkem, pracovali s bajkou Lev a myš nebo navštívili divadelní představení Ballada dla bandyty. Z evropské kinematografie pak již mimo zmíněné nesměl chybět například Pat a Mat, Princezna ze mlejna, Krteček, Harry Potter a Kocour v botách. Všichni jsme si náš Evropský den jazyků užili a těšíme se na další aktivity obohacující výuku cizích jazyků.

Vyučující cizích jazyků