Den Afriky: Zábavná a poučná projektová výuka

Třída 6. A se v pátek 24.5.  vydala na vzrušující cestu napříč africkým kontinentem v rámci projektové výuky k oslavě Dne Afriky, který se každoročně slaví dne 25.5. Projekt spojoval hodiny zeměpisu a občanské výchovy a přinesl žákům mnoho nových zážitků a znalostí. Žáci se rozdělili do týmů, z nichž každý si vybral jednu africkou zemi jako svůj název. Týmy pak hledaly místa v africe a určovali jejich zeměpisnou polohu.Jedním z hlavních úkolů bylo vytvoření tematické mapy Afriky. Žáci se zaměřili na vodstvo, povrch, obyvatelstvo a biomy. Tvorba map byla nejen vzdělávací, ale i zábavná, protože žáci mohli využít svou kreativitu. Žáci si také vyzkoušeli psaní arabským písmem, což pro mnohé byla první zkušenost s tímto písmem. Projekt zakončila ochutnávka afrických potravin, kde se děti seznámily s exotickými plody a tradičními pokrmy z afrických surovin. Projektová výuka na téma Afrika byla pro žáky 6. A nejen poučná, ale i velmi zábavná. Tento den byl skvělým příkladem, jak lze učení spojit s hrou a zážitkem, což dětem umožnilo lépe si zapamatovat nové informace a těšit se na další podobné projekty.

A proč jsme se zapojili do oslav Dne Afriky?

Afrika je kontinent s bohatou kulturou, historií a přírodními krásami. Zapojení do Dne Afriky umožňuje lidem lépe poznat různé africké země, jejich tradice, jazyky a zvyky. Je také skvělou příležitostí k zvýšení povědomí o aktuálních problémech, kterým Afrika čelí, jako jsou klimatické změny, chudoba, vzdělání a zdravotní péče. Diskuze a aktivity spojené s tímto dnem mohou inspirovat k hledání řešení a k podpoře udržitelných rozvojových projektů.

Přidejte se k nám na Instagramu a podívejte se na úžasné okamžiky ze Dne Afriky v 6.A

Mgr. Lenka Kvičalová