Den země

Škola se zapojila do oslav Mezinárodního Dne Země s radostí a angažovaností, aby připomněla důležitost ochrany naší planety a udržitelného životního stylu. Mezinárodní Den Země, slavený každoročně 22. dubna, je zaměřen na podporu environmentálního vzdělávání a uvědomění si ekologických výzev, kterým čelíme. V rámci hodin anglického jazyka měli žáci možnost zapojit se do interaktivního běhacího kvízu, který testoval jejich znalosti o životním prostředí a důležitosti udržitelného rozvoje. Kromě toho se žáci stavěli trimina a domino s motivy spojenými s Dnem Země, což jim pomohlo lépe porozumět propojenosti jednotlivých ekosystémů a vlivu lidských činností na životní prostředí. Nad otázkami týkajícími se Dne Země a péče o přírodu přemýšleli žáci intenzivně, a to nejen v rámci anglických hodin, ale i napříč různými předměty. Ve zeměpisu v 6. ročníku se žáci soustředili na praktické dovednosti třídění odpadu a vhodného zacházení s odpady, aby lépe porozuměli výzvám v oblasti odpadového hospodářství a recyklace. Pro žáky 4. ročníku byla připravena speciální aktivita v anglickém jazyce, kde si vytvořili vlastní lapbook. Tato kreativní činnost jim umožnila seznámit se s anglickými slovíčky souvisejícími s Dnem Země a tříděním odpadu formou zábavy a interakce. Tímto způsobem se žáci naučili nové slovní zásobě a zároveň si uvědomili důležitost správného nakládání s odpady.

Celkově bylo zapojení školy do oslav Mezinárodního Dne Země velmi inspirativní.  Aktivity, které žáci absolvovali, nejenže posílily jejich vztah k životnímu prostředí, ale také jim poskytly praktické dovednosti a znalosti, které mohou uplatnit ve svém každodenním životě pro zachování a ochranu naší planety.

Přidejte se k nám na Instagramu a podívejte se na úžasné okamžiky z našich oslav Dne Země! 

Mgr. Lenka Kvičalová