Zápis do první třídy

Stále ještě nevíte, kam dát dítě do školy? Hledáte pro své dítě tu nejlepší školu?

Přijďte dne 14. dubna 2023 od 13:30 do 18:00 hodin do budovy školní družiny v Masarykových sadech.

Představujeme Vám
Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Kontešinec, p. o.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • anglický jazyk od 1. třídy
 • výuku matematiky podle prof. Hejného
 • výuku čtení metodou Sfumato (splývavé čtení)
 • informatiku od 4. třídy
 • širokou škálu volitelných předmětů (konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry, výpočetní technika, technická praktika,
  výtvarná řemesla, mediální seminář aj.)
 • hru na kytaru od 6. třídy a nabídku sborového zpěvu od 1. třídy
 • moderní vybavení tříd a učeben ( stavebnice robotiky, 3D tiskárna aj.)
 • atraktivní výukové programy a projekty
 • školy v přírodě na 1. stupni
 • adaptační pobyty a lyžařské výcviky na 2. stupni školní družinu otevřenou od 6:00 do 17:00 hod

Nezapomeňte s sebou vzít Váš občanský průkaz
(případně povolení k pobytu v ČR) a rodný list dítěte.