Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Zápis bude probíhat ve dnech 3. a 4. května 2022 od 8:00 hod do 16:00 hod v jednotlivých
mateřských školách naší organizace, do kterých chcete své dítě zapsat.

K zápisu si přineste občanský průkaz a kopii rodného listu dítěte.

Podrobné informace k zápisu zde.

Další dokumenty k zápisu naleznete v sekci Mateřské školy – vybraná MŠ – Dokumenty, směrnice.