Ukliďme Česko

Třídy 7.B s třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Wantulok a 8.A s třídním učitelem Mgr. Jakubem Mikeskou se již tradičně zapojily do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Naše třída 7.B se vydala podél řeky Olzy a uklízela její levý břeh, část parku Adama Sikory a dětská hřiště. Každý z nás byl do akce vyzbrojen pracovními rukavicemi a igelitovým pytlem, do kterého se veškerý nalezený odpad házel. Mezi nalezenými věcmi bylo například čalounění dveří, láhve od piva, pneumatiky z aut, kabely, kusy starého oblečení a klasické odpadky.

Během úklidu jsme soutěžili o to, kdo z nás najde a uklidí nejzajímavější věc. Vyhrál Martin Jaroš s nalezenou dvoumetrovou matrací.
Veškerý odpad, který obě třídy našly, se uložil do kontejnerů komunálního odpadu. Sběr odpadků byl ukončen u rybníků ve Svibici.

Akce se žákům líbila a určitě se naše škola zapojí do úklidu Česka i příští rok.

Žáci 7.B a Mgr. Jana Kropová