Starší žáci čtou prvňáčkům

Jako každý rok jsme i letos navštívili naše první třídy. Tentokrát jsme si pro ně připravili scénické čtení pohádky O princi Špindimilovi. Snažili jsme se je tak motivovat ke snaze naučit se číst. Nechyběly bohaté kostýmy a rekvizity. Dětské publikum bylo nadšené a my jsme sklidili bouřlivé ovace. O pohádce jsme si pak i chvíli povídali. Prvňáčci nám poté předvedli, že čtení některých písmenek a dokonce i slabik už mají v malíčku. Už se moc těšíme, až je navštívíme na konci školního roku a oni nám také něco přečtou a předvedou! 

Žáci čtenářského klubu