Staň se spisovatelem s … Petrou Martiškovou

Městská knihovna Český Těšín vyhlásila pro žáky 2.stupně literární soutěž s názvem „Já, superhrdina“. Aby žáci příběh správně napsali, byl uspořádán 9.února i workshop, kde se děti společně se spisovatelkou zamýšlely nad svými nápady, ty společně probírali a rozvíjeli.

Paní Petra Martišková jim radila, jak téma správně uchopit a napsat tak, aby byly výtvory stylisticky správné a hlavně čtivé. Motivovala děti ke psaní a samozřejmě ke čtení.

Vyprávěla jim o svých spisovatelských začátcích, o chybách, kterých se v průběhu psaní dopouštěla, ale i o úspěších. V průběhu dvouhodinového workshopu proběhla tři zábavná cvičení, ve kterých se projevila kreativita a fantazie dětí. Smyšlené příběhy, které děti vytvořily, byly velmi různorodé a zábavné.

Mgr.Jana Kropová