Výtvarná výstava EGYPT v Kulturním a společenském středisku Střelnice

V rámci výběrového semináře výtvarná řemesla žáci navštívili výtvarnou výstavu, kterou přichystali žáci výtvarného oboru ZUŠ Třinec s názvem EGYPT v Kulturním a společenském středisku Střelnice. 

 Na výstavě se žáci setkali s egyptskými bohy, faraony i obyčejnými Egypťany. Zastavili se u pyramid, skalních chrámů a hrobek. Seznámili se s principy zobrazování lidské figury.

Vystavené exponáty byly vyrobeny zajímavými technikami, například snímáním sádrových obličejových masek, tiskem z polystyrenu, či klasickou malbou i kresbou.

Výstava se všem zúčastněným žákům moc líbila.