Scénické čtení: „Malý princ“ – 4. B

Ve středu 28. 6. se prostory naší školy na „půdě“ na pár hodin proměnily na „kulturní středisko“. Žáci 4. B si zde pod vedením paní Barbary Szpyrcové z knihovny na ulici Havlíčkové přichystali scénické čtení „Malého prince“ od francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Jde současně o jeden z nejznámějších pohádkových příběhů moderní světové literatury. 

Jednalo se o zcela unikátní projekt propojení dovedností a schopností rodičů, třídního učitele a především žáků této třídy. Scénář dětem napsala maminka Míši Mrázka, kostýmy a sešití opony si vzala na starosti maminka Báry Sztefkové a výroby kulis a desek na scénické čtení se ujal tatínek Huga Zieloska. Ostatní rodiče na toto slavnostní odpoledne napekli výborné dezerty a netrpělivě čekali, jak si jejich děti poradí s nelehkým pojetím scénického čtení „Malého prince“. V hlavních rolích vystoupili: Michael Mrázek (Malý princ) a Martin Jaworski (letec). Hlavní myšlenka celého scénického čtení: „Správně vidíme jen srdcem“ se nesla celým předprázdninovým odpolednem.

Společný čas s rodiči a přáteli žáků třídy 4. B jsme si moc užili. Nikomu z nás se hned tak nechtělo odcházet domů. Poděkování patří milým rodičům žáků této třídy. Bez nich, by tato akce nikdy nevznikla. Těším se na další společné projekty se žáky této třídy i s jejich rodiči.

Táňa Wojnarová (třídní učitelka 4. B)