Recitační soutěž

Každoročně probíhá u nás na škole recitační soutěž. 30. ledna 2024 jsme se opět sešli v pěkném prostředí kavárny a čítárny AVION. Děti z 1. stupně měly připravené básničky, které předvedly nejen porotě, ale i přítomným hostům. Tato soutěž je mezi žáky velmi oblíbená. Letos se přihlásilo z 1. stupně 20 dětí. Žáci si za účast odnášejí menší dárečky a ti nejlepší vyhrávají pěkné knihy. Dva nejlepší recitátoři z každé kategorie postupují do městského kola.

Letos se na předních místech umístili tito žáci:

 1. kategorie:
  • 1. místo: Tadeáš Solowski 3.B
  • 2. místo: Kristýna Karteczková 2.A
  • 3. místo: Eliška Doubková 3.B
 2. kategorie:
  • 1. místo: Radim Piják 4.A
  • 2. místo: Klaudie Saranová 5.A
  • 3. místo: Martin Jaworski 5.B

Všem účinkujícím děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník recitační soutěže.

Mgr. Š. Czyžová