Maraton psaní dopisů

Lidská práva nejsou naší škole cizí, a tak jsem se v letošním roce zapojili do mezinárodní akce organizace Amnesty International a ve dnech 5. – 9. prosince 2022 uspořádali Maraton psaní dopisů. Organizace každý rok vyhledává lidi a komunity z celého světa, kteří čelí bezpráví či porušování základních lidských práv a vybere jednotlivé případy. Příběhy jsou pak rozšířeny do celého světa. U každého třetího případu se podaří prosadit zásadní změnu – propuštění vězněných, získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv či setkání s právníky. Dochází ale i k systémovým a legislativním změnám jako jsou změny zákonů, které ovlivní celou společnost. Změnit situaci nebo alespoň pomoci ke zlepšení, jsme mohli právě díky psaní dopisů. Dopisy jsou určené do rukou představitelů příslušných států a žádají o zajištění dodržování základních lidských práv. Každoročně se akce pořádá kolem 10. prosince, tedy v Den lidských práv. My jsme se rozhodli do této akce položit naplno a napříč 2. stupněm jsme psali dopisy pro všechny vybrané případy. Snažili jsme se tak co nejvíce podpořit zlepšení dodržování základních lidských práv ve všech oblastech světa, jelikož ne všechny země mají stejné příležitosti projevit svůj názor jako my. Nejen žáci, ale také učitelé přispěli svým dopisem, a tak jsem se dostali na celkový počet 206 dopisů. 206 dopisů, které nyní budou putovat po celém světě, aby se alespoň pokusily zlepšit úroveň základních lidských práv. Dopisy byly hned po ukončení akce odeslány do Prahy organizaci Amnesty International, která zodpovídá za jejich doručení představitelům daných zemí. Dle aktivity a zájmu žáků se jistě i v příštím roce zúčastníme této akce, a alespoň malým krokem přispějeme ke zlepšení.

Bc. Lenka Kvičalová

ZŠ a MŠ Kontešinec