Malé maturity 2022

Po dvouleté odmlce se konečně mohly na naší škole zase uskutečnit Malé maturity. Těchto “maturit” se zúčastnili žáci 9. ročníků. Celkem “odmaturuvalo” 39 deváťáků. Na naší škole jsou “maturity” jakousi tradicí. Díky nim můžeme vidět a zjistit, jak na tom žáci 9. tříd jsou ve vědomostech, v získávání informací a dat, v projevu, s prací na PC (příprava dokumentu i prezentace). Žáci si mohli vybrat libovolné téma, které jim bylo blízké. Každé téma bylo součástí nějakého předmětu. Byl jim přiřazen konzultant z řad pedagogů a žáci spolu s ním pracovali na přípravě obsahu prezentace. “Malé maturity” probíhaly ve dvou dnech, kdy žáci prezentovali své práce před tříčlennou komisí. V těchto dvou dnech jsme mohli shlédnout Impresionismus ve výtvarném umění, Turistiku v Egyptě, Vesmír, Motory, Havárii v Černobylu, 3D tiskárny – 3D tisk, Primáty, Masáže, Tanec, Plavání, Zázemí ve fotbalu, Nizozemsko, Norsko, Mexiko a mnoho dalších témat. 

Myslíme si, že “Malé maturity” jsou pro žáky velkým přínosem do dalších let. Díky nim si mohou vyzkoušet prezentovat své téma bez pomoci, odpovídat na zvídavé otázky komise a zjistí si také mnoho informací o tématu, které je zajímá. 

Mgr. Lucie Seberová, třídní učitelka 9. B