Exkurze – hrad Hukvaldy

Na Den naše 6. třídy vydaly na hrad Hukvaldy. Pro žáky zde byla připravená “Zbojnická hledačka.” Byli rozděleni do skupin, ve kterých plnili různé úkoly: hledali písmenka, odpovídali na otázky z různých okruhů, kreslili tajný obrázek či rozplétali gordický uzel. Na konci prohlídky paní průvodkyně připravila pro skupiny kvíz, ve kterém si své nabyté informace o hradu upevnili. Výherní týmy dostaly sladkou odměnu a všichni si domu přivezli pamětní placku hradu. Měli jsme možnost také vystoupat na věž, ze které byl krásný výhled na všechny světové strany. Exkurze se vydařila. Byla poučná, vzdělávací, veselá i sportovní.  

Víte, že….

… ve 13. století tudy vedla zlatá Jantarová stezka.
… do roku 1949 patřil hrad církvi.
… nikdy nebyl dobyt.
… je to 3. největší zřícenina České republiky
… na hradě se točila pohádka Princezna zakletá v čase 2.
… Hukvaldy jsou rodištěm skladatele Leoše Janáčka.