DEN ZDRAVÍ A PREVENCE

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 pořádala Nemocnice Agel Český Těšín na zahradě českotěšínské nemocnice Den zdraví a prevence, kterého se zúčastnili žáci 8.A. 

Měli jsme všichni možnost naučit se na  jednotlivých stanovištích od studentů střední zdravotnické školy ošetřování nejrůznějších úrazů, ukládání figurantů podle instrukcí do stabilizované polohy, procházka s pomocí berlí, skládání kosterní soustavy lidského těla nebo zkouška resuscitace dospělého člověka a kojence na figurínách. Pro dnešní dobu bylo velmi důležité i stanoviště, kde  byli  žáci poučeni, jak si mají správně dezinfikovat ruce. Posledním bodem pak bylo seznámení se s nemocničním vybavením, které se používalo v průběhu celého 20. století.

Žáci tuto akci hodnotili velmi pozitivně, jelikož se dozvěděli řadu nových a pro ně důležitých informací. Den zdraví a prevence byl zároveň připomínkou 85. výročí otevření Nemocnice v Českém Těšíně.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.

Mgr. Jana Kropová, třídní učitelka 8. A