Adaptační pobyt žáků 6.AB třídy na chatě Skalka

Žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ Kontešinec nastartovali svůj školní rok výjezdem na dvoudenní adaptační pobyt, který se uskutečnil v lesích Moravskoslezských Beskyd na chatě Skalka. Program organizovali třídní učitelé, asistentky a výchovný poradce, počasí nám přálo, takže jsme většinu času trávili při venkovních aktivitách. Pro děti byl připraven velmi nabitý program, který začal seznamovacími hrami pro nové děti, jednotlivé třídy a poté i pro celý šestý ročník – např. aktivitou “Mám/nemám rád”, štafetovými hrami s míčem i bez. Odpolední část byla určena i nadále pro poznávání se navzájem, tvoření, malování na trička. Venku jsme pak pokračovali “Hvězdicovým orientačním během” a stavbou rozhleden z přírodních materiálů. Ve večerní části, hned po špagetách, prověřila literární talent dětí soutěž o nejlepší příběh z vylosovaných slov. Po setmění byla pro účastníky připravena krátká “Stezka odvahy”, která prověřila nejen, zda se bojí tmy a strašidel, ale taky jestli umí hrát fér.   

V úterý po snídani a rozcvičce se v aktivitách pokračovalo – logickými hrami, např.“Co tě zachrání z laviny”, pantomimou s předváděním různých věcí, zájemci si také mohli zahrát přehazovanou. Opět zde nechybělo tvoření, komunikace, spolupráce v kolektivu i v různých skupinách. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily podle hodnocení samotných dětí soutěže a hry mezi třídami a skupinami, naopak k nejméně oblíbeným patřilo vytváření příšerek z různého počtu rukou, nohou a hlav (ach ta matematika:), pro některé bylo stavění rozhleden aktivitou, která je moc nebavila. Možná proto, že výtvory pak bylo třeba prezentovat a některé děti se mluvit styděly. Velké skupině se stavění rozhleden naopak líbilo, podle hodnocení dětí vyhrála rozhledna kluků nazvaná “Skalka” s větvičkovou střechou a padacím mostem. Mým tajným favoritem byla mechová vesnička, jako dělaná pro lesní skřítky. Lákavá byla i borůvková rozhledna s občerstvením pro ovlivňování poroty:) 

 

 

Přestože byl adapťák náročný na různé aktivity, všichni žáci byli úžasní. Do aktivit se zapojovali a většinou si je užili. Skupinové i individuální soutěže byly odměněny různými výhrami. Do některých her byly zapojeny i třídní učitelky a paní asistentky. Adaptační kurz jsme zakončili opékáním párků a turistikou do Bocanovic, odkud nás unavené a vyvětrané vlak odvezl zpět do Českého Těšína.