Místní akční plán rozvoje vzdělávání Český Těšín III (MAP III)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Český Těšín III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023068

 

Žadatel:                   Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Datum zahájení:          01.10.2021

Datum ukončení:        30.11.2022

Rozpočet projektu:    1.471.000,- Kč

 

  • MAP rozvoje vzdělávání Český Těšín III navazuje na projekt místního akčního plánování I.
  • MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
  • Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.