Učebny

Hudebna

K výuce předmětů hudební výchova, hra na flétnu a instrumentální soubor je používaná hudebna. Naše učebna hudební výchovy je řešena zcela netradičně – nenajdete zde žádné lavice, a tak se žáci mohou věnovat nejen hudbě, ale i pohybovému tanci či hrám.

Knihovna

Informační centrum – půjčování knih a časopisů slouží žákům o přestávkách i po vyučování. Jakékoliv materiály si mohou na počkání zkopírovat. V průběhu vyučování je knihovna využívaná učiteli k výuce literární a dramatické výchovy.

Dílny

Svou zručnost si žáci mohou ověřovat a rozšiřovat v učebně dílen během předmětů pracovní činnosti a technická praktika. Připravují se tak na své případné budoucí povolání.

Jazyková učebna

Učebna v současné době disponuje 24 místy, kde má každý žák k dispozici audiovizuální techniku včetně počítače s možností individuální komunikace s pedagogem, případně s ostatními žáky v rámci rozdělení žáků do skupin. Žáci mají rovněž možnost náslechu svých rozhovorů v domácím prostředí. Používáme moderní technologii chytré jazykové laboratoře Robotel. Učebna byla předělaná na jazykovou laboratoř v rámci projektu "Výuka jazyků moderně" na jaře v roce 2015.

jazyková učebna