Plán akcí MŠ Masarykovy sady

září

Výtvarná soutěž Den stromů

září

Sbíráme lesní plody pro zvířátka

30. 9.

Biojarmark (3. třída)

5. 10.

Návštěva v knihovně (3. třída)

11. 10.

Podzimní tvořivé dílny v MŠ "Dráček"

15. 11.

Výchovný koncert v ZUŠ Č. Těšín (3. třída)

25. 11.

Návštěva v knihovně, scénické čtení (3. třída)

29. 11.

Pečeme vánoční perníčky

3. 12.

Fotografování dětí (vánoční motiv)

6. 12.

Mikuláš ve školce

10. 12.

Kouzelník Aleš ve školce

14. 12.

Vánoční tvořivé dílny "Zvoneček"

20. 12.

Vánoce ve školce