Screeningové testování na základní škole

Vláda ČR přijala Usnesení Vlády ČR č. 947 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu 2021.  Screeningové testování bude probíhat ve dvou termínech, a to 1. a 8. listopadu 2021.

Žáci se budou v těchto dnech testovat antigenními testy v průběhu první vyučovací hodiny. Organizace testování bude stejná, jako v průběhu screeningového testování na začátku tohoto školního roku. Výjimku z tohoto testování mají žáci s platným očkováním, případně pokud prodělali tuto nemoc v posledních 180 dnech. Žáci také mohou donést potvrzení o provedeném testu z příslušného lékařského zařízení (platnost testů je již omezena: antigenní test má platnost 1 den, PCR test pak 3 dny). Žáci, kteří se neprokáži žádnou z uvedených možností a odmítnou se testovat ve škole, se budou účastnit výuky s ochranou dýchacích cest. 

V případě, že nebude žák přítomen ve škole v termínu stanoveném pro screeningové testování, bude se testovat první den své následné přítomnosti ve škole. 

Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy