Oddělení a vychovatelé

Organizace školní družiny

K 31.10. bude ve školní družině zapsáno 109 účastníků.

Školní družina má 4 oddělení.

  • 1.oddělení(účastníci z 3.A a 3.B) – vedoucí vychovatelka Lenka Martinková, e-mail lenka.martinkova@zskontesinec.net 

  • 2.oddělení(účastníci z 2.A a 2.B) – vychovatelka Dagmar Niemczyková, e-mail: dagmar.niemczykova@zskontesinec.net 

  • 3.oddělení(účastníci z 1.A, 1.B) – vychovatelka Beáta Beková, e-mail: beata.bekova@zskontesinec.net 

  • 4.oddělení(účastníci z 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B) – vychovatelka Ivana Szabóová, e-mail: ivana.szaboova@zskontesinec.net 

  • jednotlivá oddělení jsou ve třídách

  • provoz školní družiny zahrnuje i ranní výpravu od 6.00 do 7.40 hodin, účastníci ŠD ji navštěvují před vyučováním.

Paní vychovatelka odvádí v7.40 hodin v budově školní družiny děti do tříd, starší děti na hlavní budovu.

  • odpolední provoz školní družiny od 11.45 do 17.00 hodin.

  • stanovení doby odchodů účastníků ze školní družiny (stanoveno v řádu ŠD)

  • dozor u vchodových dveří po 15. hodině.