Projekty

Aktuálně probíhají na naší škole tyto projekty:

Nenech to být

Anonymní online schránka důvěry

Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Výzvy IROP

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Je spolufinancován EU.

Ozdravné pobyty pro žáky
1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

12-denní pobyty žáků jsou z části hrazené z rozpočtu MS kraje.

Vstříc inkluzi II - Šablony II