Plán akcí základní školy

Plán práce na školní rok 2021 - 2022
21. září

třídní schůzky

25. října

projektový den pro žáky 2.stupně ke Světovému dni jazyků

25. října

exkurze do planetária Ostrava - žáci 5. ročníku

26. října

exkurze do planetária Ostrava - žáci 6. ročníku

27. a 29. října

podzimní prázdniny

1. listopadu

exkurze do planetária Ostrava - žáci 7. ročníku

4. listopadu

Světýlkový den - akce ŠD a žákovské rady

5. listopadu

vánoční focení žáků školy

23. listopadu

konzultační pohovory (zákonný zástupce - žák - učitel)

23. listopadu

Revolution train (protidrogový vlak) - žáci 7. a 8. ročníku

26. listopadu

Vystoupení pěveckého sboru na Náměstí ČSA

26. listopadu

Projektový den žáků 2. stupně k 17. listopadu

7. prosince

Čertovský den spojený s Mikulášem

22. prosince

vánoční besídky v rámci tříd + vánoční tvoření

13. ledna

Planeta 3 000 - Madagaskar - žáci 7. - 9. ročníků

4. února

pololetní prázdniny

únor

pěvecká soutěž žáků 1. a 2. stupně

21. - 25. února

lyžařský výcvik žáků 7. ročníku (Staré Hamry - Armaturka)

7. - 11. března

jarní prázdniny

8. dubna

zápis do 1. tříd

12. dubna

Velikonoční jarmark - 1. a 2. ročník

14. dubna

velikonoční prázdniny

19. dubna

třídní schůzky

duben

Hukvaldy - 7. ročník

květen

Archeopark - žáci 6. ročníku

květen

interaktivní expozice U6 Ostrava - žáci 7. ročníku

květen

Vysoká pec a Malý svět techniky Ostrava - žáci 8. ročníku

květen

bunkry - Bohumín - žáci 9. ročníku

květen

škola v přírodě 5AB - chata Skalka

červen

exkurze do elektrárny v Dětmarovicích - žáci 9. ročníku

červen

Jarní koncert - žáci 2. stupně

červen

škola v přírodě - třída 2.A

13.-17. června

škola v přírodě - Studeničné - třída 4.A