Plán akcí MŠ Mosty

rok 2022

14. 2.

Pohádkový karneval s kouzelnicí Radanou + fotografování kostýmů (fotografka Veronika Folvarčná)

21. - 25.3.

Lyžařský výcvik ve SKI areál Bílá

1. 4.

Beseda v Městské knihovně

12. 4.

Keramická dílna - práce s hlínou

20. 4.

Keramická dílna - glazování vypálených výrobků

5. 5.

Mobilní sférické kino v MŠ - promítání naučného kresleného filmu "Vodní svět" (od 9:00)

9. 5.

Besídka pro maminky ke Dni matek (od 15:00)

18. 5.

Fotografování předškoláků na tablo + hromadné foto

1. 6.

Den dětí na dětském hřišti s plněním zábavných úkolů a hledáním ukrytého pokladu

8.6.

Celodenní výlet na Ranč Moncheri (Hnojník) vlakem s dětmi i rodiči

17. 6.

Pohádkový les v SVČ AMOS

23. 6.

Loučení s předškoláky na zahradě MŠ - vystoupení všech dětí, pasování předškoláků na školáky, skákací hrad se skluzavkou (od 15:00)

rok 2021

15. 9.

Divadlo "Čert a Káča" na školní zahradě MŠ

20. 9.

Vycházka do Mistřovic - jízda na ponících (stáj Kennbery)

23. 9.

Vítání podzimu ve spolupráci s Campanellou (společný program + opékání špekáčků)

5. 10.

Exkurze do Stanice mladých přírodovědců Karviná (od 10:00 do 11:00 hod.)

21. 10.

Drakiáda na louce u MŠ v dopoledních hodinách

1. 11.

Vánoční fotografování

23. 11.

Logopedická depistáž v MŠ

6. 12.

Mikulášská nadílka

14. 12

Návštěva Perníkářky (Úvoz)

prosinec

Vánoční besídka (bez rodičů - videozáznam programu), Ježíšek