Plán akcí MŠ Mosty

rok 2021

15. 9.

Divadlo "Čert a Káča" na školní zahradě MŠ

20. 9.

Vycházka do Mistřovic - jízda na ponících (stáj Kennbery)

23. 9.

Vítání podzimu ve spolupráci s Campanellou (společný program + opékání špekáčků)

5. 10.

Exkurze do Stanice mladých přírodovědců Karviná (od 10:00 do 11:00 hod.)

21. 10.

Drakiáda na louce u MŠ v dopoledních hodinách

1. 11.

Vánoční fotografování

23. 11.

Logopedická depistáž v MŠ

6. 12.

Mikulášská nadílka

14. 12

Návštěva Perníkářky (Úvoz)

prosinec

Vánoční besídka (bez rodičů - videozáznam programu), Ježíšek

rok 2022

1. 2.

"Pohádkový karneval s kouzelnicí Radanou" + fotografování kostýmů (fotografka Veronika Folvarčná)