Základní informace

Mateřské školy Masarykovy sady, Smetanova, Dukelská, Mosty a Koňákov jsou sdruženy v organizační složce právního subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace.

Novinky v Mateřských školách

Oznámení o provozu ŠD a MŠ v době vánočních prázdnin

Ve dnech 23.12. až 31.12.2021 bude uzavřena školní družina i všechny mateřské školy. Mgr.Marcel Žebrok ředitel školy

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021/2022

Zákonní zástupci dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání, budou informováni o přijetí telefonicky nejpozději do konce měsíce května. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Oznámení o provozu ŠD a MŠ v době vánočních prázdnin

Ve dnech 23.12. až 31.12.2021 bude uzavřena školní družina i všechny mateřské školy. Mgr.Marcel Žebrok ředitel školy

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021/2022

Zákonní zástupci dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání, budou informováni o přijetí telefonicky nejpozději do konce měsíce května. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou.